F. Kjøre JailbreakMe (på iPhone)
Alt under punkt F utføres på iPhone!

F1. Åpne Innstillinger og logg deg på ditt WiFi-nettverk (det er viktig at WiFi-forbindelsen er aktiv under hele prosessen!!!)
F2. Åpne Innstillinger -> Generelt -> Autolås; sett Autolås til Aldri
F3. Start Safari

                                                                                                     F4b. Dra slider slide to jailbreak mot høyre
                                                                                                     Hvis nedenstående bilde ikke fremkommer:
F4a. Åpne følgende web-side: jailbreakme.com, vent litt...                  - avslutt Safari, restart iPhone og prøv pånytt
til toppen av siden
B. FORBEREDELSER
Info vedr. firmware: det spiller absolutt ingen rolle hvilken firmware du har på din iPhone før du starter guiden!
B1. iPhone skal være påslått og frakoblet datamaskinen
B2. USB-kabel tilkobles datamaskinen og ikke via en usb-HUB
B3. Hvis SIM-kortet har en PIN-kode: deaktiver den ved å benytte en annen mobiltelefon
- egentlig ikke nødvendig, bare for å slippe å bli "forstyrret" underveis....
B4. Deretter setter du ditt SIM-kort inn i iPhone
B5. Sett riktig klokke på din datamaskin!!
B6a. Hvis du skal åpne din egen telefon: logg deg inn på din iTunes Store-konto
B6b. Hvis du skal åpne andres iPhone: logg deg av fra din iTunes Store-konto
B7. Eldre iPhone's: slå på iPhone, start iTunes
- foreta en synkronisering i iTunes (backup av kontakter mm.)
B8. Sikkerhetskopier din iPhone: høyreklikk din iPhone under Enheter i venstre sidepanel i iTunes og velg Sikkerhetskopier
B9. Frakoble iPhone fra datamaskinenC. NØDVENDIGE NEDLASTINGER
C1. Last ned og installer siste iTunes (tilhørende ditt operativsystem)
Nå vil iTunes komme med forskjellige meldinger, (trykk på ikonet til venstre for å se meldingene).
(Mac/Windows-versjonene har små nyanseforskjeller, men i prinsippet er meldingene de samme - her er vist meldinger ifra Mac-versjonen)
Hvis iTunes kommer med melding om at simkortet ikke er supportert, så MÅ du enten:
D5a) sørge for at din iPhone ER en legalt kjøpt iPhone (eller også en simkortfri iPhone)
D5b) kjøpe et aktiviseringskort for iPhone (Google er din venn...)

D. Oppdater/gjenopprett iPhone i iTunes til firmware 4.0.1
D1. Start iTunes
D2. Tilkoble iPhone til datamaskin
Hvis iPhone NÅ bare er i stand til å foreta nødanrop:
- frakoble iPhone fra datamaskin
- hold inne av/på-knapp PLUSS hjemmeknapp i ETT HELT minutt
- hold inne hjemmeknappen MENS du tilkobler iPhone til datamaskinen
- VENT til iTunes "ser" iPhone i gjenopprettingsmodus, slipp hjemmeknappen
D3. Følg anvisninger i iTunes - trykk på enten SHIFT/ALT+ Oppdater eller SHIFT/ALT+ Gjenopprett
D4. Vent til oppdateringen/gjenopprettingen er ferdig og fortsett med punkt E. Registrere iPhone i iTunes
 
Nødvendige nedlastinger (linker) for denne guiden ligger ved teksten.
Øvrige nedlastinger finner en ved å trykke på menypunktet Nedlastinger (meny til venstre).

Du kan får problemer underveis/etterpå hvis guiden ikke følges 100% - følg derfor guiden s.l.a.v.i.s.k.

Guiden gir deg muligheter til å installere 3-partsapplikasjoner både ifra App Store og Cydia, det beste fra 2 verdener.
Operativsystem: Mac OS X / Windows  -  Opplåsingsverktøy: JailbreakMe  -  iPhone OS: iOS 4.0.1
E. Registrere iPhone i iTunes
E1. Start iTunes (vel har du fulgt guiden slavisk så er iTunes allerede oppe og kjører :-) )
(Mac/Windows-versjonene har små nyanseforskjeller, men i prinsippet er meldingene de samme - her er vist meldinger ifra Mac-versjonen)
E2a. Hvis du har en sikkerhetskopi (punkt B7) av iPhone vil du se denne meldingen:
E2b. Hvis du ikke har en sikkerhetskopi (punkt B7) av iPhone vil du se denne meldingen:
- bestem selv dine synkroniseringsvalg mellom iTunes og iPhone
E3. VIKTIG - sikkerhetskopier din iPhone (etter å ha satt den opp slik du ønsker i iTunes)
- høyreklikk din iPhone under Enheter i venstre sidepanel i iTunes og velg Sikkerhetskopier
E4. Restarte iPhone
- avslutt iTunes
- frakoble iPhone fra datamaskinen
- slå iPhone av/på (vanlig metode)

E5. Ved evt. problemer med feks 3G / EDGE / WiFi-signal:
Gå inn på iPhone's Innstillinger -> Generelt -> Nullstill (helt nederst) -> Nullstill nettverksinnstillinger
iPhone vil restarte av seg selv, og du MÅ legge inn dine innstillinger for WiFi pånytt
- hvis du gjenoppretter fra firmware 2.x: velg "Klargjør / Konfigurer som ny iPhone"
- hvis du gjenoppretter fra firmware 3.x: velg "Klargjør / Konfigurer som ny iPhone"
- hvis du gjenoppretter fra firmware 4.x: velg "Gjenopprett fra sikkerhetskopi av:"
Uansett så anbefaler jeg alltid å velge "Klargjør / Konfigurer som ny iPhone".
Dette for å unngå at evt. tidligere bug i systemet blir kopiert tilbake til iPhone ved å velge "Gjenopprett fra sikkerhetskopi av:".

Hvis du ser følgende melding i iTunes så må du trykke "OK" og deretter velge "Klargjør / Konfigurer som ny iPhone".
A2. INFO vedr. iPhone
                                    Guiden jailbreaker iPhone 3G (2.gen iPhone), iPhone 3GS (3.gen iPhone) og iPhone 4 (4.gen iPhone).

                                    JailbreakMe simkortopplåser IKKE iPhone!  -  JailbreakMe utfører KUN jailbreaking (legger inn Cydia).
                                    JailbreakMe aktiverer IKKE iPhone (dette gjøres i iTunes) og enten må du ha en legalt kjøpt iPhone
                                    eller kjøpe et såkalt simaktiveringskort som du finner ved et Google-søk (sjekk på iPod1-forumet)!
                                    Les forøvrig dette emnet på iPod1-forumet: "Invalid SIM detected" etter bruk av aktiveringskort
H. Simkortopplåse iPhone
- dette er IKKE nødvendig hvis du har kjøpt din iPhone legalt i Norge!

Etter å ha fullført denne guiden (den du nå leser) så åpner du følgende guide for å simkortopplåse iPhone:

GUIDE: Simkortopplåsing av iPhone 3G (ultrasn0w)

GUIDE: Simkortopplåsing av iPhone 3GS (ultrasn0w)

GUIDE: Simkortopplåsing av iPhone 4 (ultrasn0w)
G. NØDVENDIG ETTERARBEIDE
Alt under punkt G utføres på iPhone!

G1. Norsk språk/oppsett
Hvis applikasjonene på hjemmeskjermen har norske navn kan du hoppe over dette punktet og fortsette med punkt G2.
- trykk Settings-ikon, trykk General
- scroll ned og trykk på International
- trykk Region Format, scroll ned og velg Norwegian Bokmål (Norway)
- trykk International (oppe til venstre)
- trykk Language, trykk Norsk (bokmål), trykk Done (oppe til høyre)

G2. Korrigere tidssone
Hvis klokka på statuslinjen (øverst på hjemmeskjermen) er korrekt kan du hoppe over dette punktet og fortsette med punkt G3.
- trykk Innstillinger-ikon, trykk Generelt
- scroll ned og trykk på Dato og tid
- sjekk at det står Tidssone Oslo her, hvis ikke:
-- trykk Tidssone stedsnavn, trykk X (til høyre for stedsnavn)
-- skriv Oslo, trykk Oslo, Norge
- trykk Generelt (oppe til venstre), trykk Innstillinger (oppe til venstre)
- trykk E-post, kontakter, kalendere
- scroll ned og trykk på Tidssonestøtte stedsnavn
- sjekk at det står Tidssone Oslo her, hvis ikke:
-- trykk Tidssone stedsnavn, trykk X (til høyre for stedsnavn)
-- skriv Oslo, trykk Oslo, Norge
- avslutt Innstillinger (trykk hjemme-knapp)

G3. Oppdatere Cydia (du utførte punkt F7 ikke sant?)
- logg deg på ditt WiFi-nettverk (husk også å sette Autolås til Aldri under Innstillinger->Generelt)
- start Cydia
- trykk Developer (No Filters) (vent tålmodig til alle meldinger under statuslinjen forsvinner, trykk Okay til eventuelle feilmeldinger)
- vent til "Reloading Data" fosvinner

- "Essential Upgrade"; trykk Complete Upgrade, trykk Confirm (oppe til høyre), vent litt..., trykk Return to Cydia

- VIKTIG: scroll ned og trykk på Make my life easier, thanks!
-- vent litt... (lagrer din iPhone's SHSH-verdier; essensielt ved evt. nedgradering av iOS)
-- Meldingen "Make my life easier, thanks!" får du opp KUN første gang du jailbreaker din iPhone, ALDRI senere!

- trykk Changes (ikon nederst)
-- hvis du ser ikonet Upgra...(x) (oppe til høyre): trykk ikonet Upgra...(x),  trykk Confirm (oppe til høyre), vent litt...
--- (får du feilmeldinger her så trykk Cancel på alt, restart Cydia og prøv pånytt)
--- trykk Return to Cydia

- trykk Hjemme-knapp (avslutter Cydia)
F7. VIKTIG - gjenopprett din iPhone ifra sikkerhetskopien du lagret under punkt E3.
- tilkoble iPhone til datamaskin og start iTunes
- høyreklikk din iPhone under Enheter i venstre sidepanel i iTunes og velg Gjenopprett ifra sikkerhetskopi...
-- sørg for at du velger korrekt iPhone-navn; trykk så Gjenopprett (etter gjenoppretting vil iPhone restarte automatisk)
Guide: JailbreakMe (utføres på iPhone)
- for iPhone 3G, iPhone 3GS og iPhone 4
Du kan også benytte JailbreakMe til å jailbreake iPad iOS 3.2.1 - fremgangsmåten er identisk!
iFon Norway - www.ifon1.no
geircito
Linker til nødvendige nedlastinger:
<- se meny til venstre

F5a. Vent på nedlasting...
Hvis nedenstående bilde ikke fremkommer etter et par sekunder:
- avslutt Safari, restart iPhone og prøv pånytt                                       F5b. Vent på jailbreaking...
F6a. Vent til følgende sees på iPhone; trykk OK                                    F6b. Trykk Hjemme-knapp (avslutt Safari)
OBS OBS OBS!!!

PUNKT D3

Apple kom med iOS 4.1 onsdag 8.9.2010 og med den forsvant muligheten til å benytte JailbreakMe-metoden.

Men, det er fullt mulig å benytte iOS 4.0.1: ved oppdatering/gjenoppretting i iTunes må en FØRST laste ned iOS 4.0.1 (se nedlastingslink til venstre), deretter holde inne SHIFT (Windows) /ALT (Mac) og velge nedlastet iOS 4.0.1- fil når Utforsker /Finder-vindu kommer opp i iTunes.

Har en allerede oppdatert til iOS 4.1, og IKKE lagret SHSH-verdier (se punkt G3), så er det imidlertid UMULIG å nedgradere ifra iOS 4.1 til iOS 4.0.1 - en må da vente på iOS 4.1 og opplåsings-verktøy for iOS 4.1 :-)
iPhone 3G
iPhone 3GS
iPhone 4
Nedlastingslink iOS 4.0.1: